Välkommen till MA-LAB

Vi på MA-LAB är glada och stolta över att kunna erbjuda en utökad vattenanalys till reducerat pris.

Vi erbjuder även ett grovtest av ditt vatten som är gratis.

Testa ditt vatten idag.

Utökad vattenanalys

Gratis grovtest
MA-LAB.är ett svenskt vattenlaboratorium. Det är en avdelning inom Aquagruppen som inlett ett fördjupat sammarbete med Vattenprovtagning.

Bor man på landet är det oftast den egna brunnen man får sitt dricksvatten ifrån. Vattnet kan dock påverkas av brunnens omgivning. Denna påverkan kan vara både synlig och osynlig. En analys av vattnet ger klarhet i om brunnen är påverkad eller inte.

SAGT AV VÅRA KUNDER

“Vi trodde vårt vatten var bra, efter ett resultat från MA-LABs analys av vårt vatten visade det sig att vi hade höga halter av Nitrat”

“Vi hade Radon i vårt vatten utan att veta om det. Radon varken syns, luktar eller smakar.”

“Hela vårt badrum har varit fullt med bruna beläggningar som visade sig bero på höga halter av Järn i vårt vatten.”
Kontakt

info@ma-lab.se